Проверки 2016 г.

 акт 1

 

акт 2

 

акт 3

 

 

15

16

17

18